W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną XIII Sympozjum Techniki Laserowej 2020 odbędzie się w zmienionym terminie. Planowany nowy termin konferencji to 19-23.09.2022r. Aktualne informacje o statusie konferencji będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Sympozjum.