Rejestracja na STL 2022


Dane osobowe uczestnika Sympozjum


Afiliacja


Adres do korespondencji


Zgłoszenie konferencyjne

Proszę o pobranie szablonu abstraktu w formacie *doc, lub *.rtf (dla osób nie korzystających z pakietu Office’a), wypełnienie go (*.doc lub *.rtf) zgodnie z wymaganiami edycyjnymi, zmianę nazwy pliku na „abstrakt_STL2020_nazwisko.doc”, gdzie w miejsce „nazwisko” proszę wpisać swoje nazwisko i odesłanie abstraktu poprzez załączenie pliku i wysłanie do organizatorów Sympozjum.

Wzór abstraktu DOC Wzór abstraktu RTF


Rejestracja konferencyjna


Wyżywienie (wybrać opcje)


Informacje dodatkowe

  • Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w Sympozjum, lunche, kolacje, przerwy kawowe oraz materiały konferencyjne, bez kosztów zakwaterowania i śniadań.
  • Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
  • Informacje o stoisku dla firm wystawiających pod telefonem 71 320 4832. 
  • W sprawach formalnych związanych z płatnością z uczestnictwo w Sympozjum, fakturami, itp., prosimy kontaktować się z Panią Anną Sławską, tel.: 71 320 3951

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

Nr konta bankowego: 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
Nazwa banku: Santander Bank Polska S. A.
Nazwa odbiorcy: Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Tytułem: „STL2022 2001/0033/19 Nazwisko i Imię uczestnika”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, w celu:

(*) pole obowiązkowe do rejestracji.

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz.1000) oraz zgodnie z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ.